• www.saranlaw.com

 • www.saranlaw.com

 • www.saranlaw.com

 • www.saranlaw.com

สิทธิจำเลยในคดีอาญา

สิทธิจำเลยในคดีอาญา

ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับที่ถูกฟ้องต่อศาลได้กระทำความผิดอาญามีสิทธิดังนี้

 1.        สิทธิได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม
 2.        สิทธิแต่งตั้งทนายแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
 3.        สิทธิที่ปรึกษากับทนายความหรือผู้ที่จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
 4.        ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน ภาพถ่าย และขอคัดถ่ายสำเนา
 5.        ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การของตนในชั้นสอบสวน
 6.        สิทธิได้รับการประกันตัวระหว่างพิจารณาของศาล
 7.        สิทธิได้รับการจัดหาล่าม
 8. สิทธิได้รับการจัดหาทนายกรณีคดีมีอัตราทาประหารชีวิตหรือในคดีที่มีโทษจำคุกซึ่งจำเลยไม่มีทนายและต้องการทนายศาลต้องจัดหาทนายให้