• www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

  • www.saranlaw.com

การบอกระงับทดลองงานที่ถูกต้องควรดำเนินการอย่างไร

การบอกระงับทดลองงานที่ถูกต้องควรดำเนินการอย่างไร

ถาม  บริษัทเปิดรับพนักงานเข้ามาประมาณ 10 คน ต่อมาหัวหน้างานแจ้งมาว่ามีหลายคนที่ไม่ผ่านการทดลองงานจะให้ออก ต่อมาเจ้านายจึงขยายเวลาทดลองงาน อีก 2 เดือน รวมเป็น 6 เดือน พอครบ 6 เดือนก็เลิกจ้าง จำนวนหนึ่ง แต่ก็มีพนักงานบ้างคนที่ไม่ผ่านการทดลองงานมาเรียกร้องค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เรียกค่าชดเชย กรณีนี้จึงอยากทราบว่าการบอกระงับทดลองงานที่ถูกต้องแบบไม่เสียเงินต้องทำอย่างไร

ตอบ  กรณีนี้ต้องขอตอบว่านายจ้างทำผิดแน่นอนสิ่งที่นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลต้องทราบในการบอกระงับหรือเลิกจ้างระหว่างทดลองคืออะไร

1.สัญญาจ้างทดลองงานกฎหมายถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนชนิดหนึ่ง เมื่อบอกระงับ/เลิกจ้าง กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องบอกลูกจ้างล่วงหน้าก่อน 1 งวดการจ่ายค่าจ้างหรือถ้าไม่อยากให้ลูกจ้างอยู่ทำงานจ่อจนครบ ให้จ่ายเงินทดแทนแล้วให้ลูกจ้างหยุดงานไปเลยก็ได้

2.การบอกเลิกหลังวันที่ 25 ของเดือนที่ 3 เพื่อให้มีผล 25 ของเดือนที่ 4นั้นกฎหมายบอกว่าบอกไม่ครบ 1 งวด ต้องขยายไปถึง 25 ของเดือนที่ 5  (เดือนที่ 5 อีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือนทันที) ถ้าจะให้หยุดงานเลยก็ต้องจ่ายเงินทดแทน 2 เดือนเช่นกัน

 

3.ถ้าบอกเลิกตามข้อ 2 แล้วให้อยู่ทำงานต่อถึงเดือนที่ 5 นับเวลาต่อกันครบ 120 วัน กฎหมายให้จ่ายค่าชดเชยเพิ่มอีก 30 วัน 

 

 

* ค่าบอกกล่าวล่วงหน้ากับค่าชดเชยนั้นเป็นเงินคนละก้อน คนละส่วนกัน

ที่ลูกจ้างมาขอเพิ่มเงินนั้นถูกต้องแล้ว ถ้าหากจ่ายช้าหรือไปจ่ายที่ศาล จะโดนดอกเบี้ยอีก 15% ค่าจ่ายช้าจะโดนปรับ 15 % ทุก 7 วัน อาจจะติดคุก 6 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท